معرفی بهترین فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی در اصفهان کار سختی است. اما ما بهترین فروشگاه های آنلاین لوازم خانگی اصفهان را به شما معرفی می کنیم . برای دانستن اینکه بهترین کیست باید آیتم های ذیل را در نظر بگیریم .

  • تنوع کالا
  • کیفیت کالا
  • قیمت کالا
  • ارسال کالا
  • خدمات پس از فروش کالا

اگر برای خرید تلفن و موبایل در اصفهان مردد هستید. که از کدام فروشگاه خرید کنید. کارشناسان ما آماده ارائه اطلاعات به صورت رایگان می باشند . ابتدا از محصولات فروشگاه آنلاین تلفن و موبایل جی کو شاپ بازدید نمائید و چنانچه محصول مورد نظر را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید . دانستن حق شماست .

بررسی عوامل موثر در خرید تلفن همراه

فن آوری و تکنولوژی در عرصه تجارت نیز رخنه کرده است . این توسعه و پیشرفت باعث پدیداری تجارت الکترونیکی گردید. یکی از شاخه های تجارت الکترونیک تجارت سیار یا همان تجارت با تلفن همراه می باشد . تکنولوژی موبایل اشاره به فرصتهای زیادی برای بازاریابی به ویژه در ارتباطات مستقیم با مصرف کننده بدون موانع زمانی یا موقعیتها دارد . اگرچه جنبه های بازاریابی موبایل مثل تبلیغات با موبایل نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

اما تأثیر این تکنولوژی در کارآمدی تبلیغات مشخص است . و تقریباً تمامی شرکتهای بزرگ در پی استفاده از این نوع تبلیغات می باشند . بررسی مورد نظر در جهت تعیین عوامل مؤثر بر خریدوفروش به وسیله موبایل انجام می شود . که در محدوده زمانی 6 ماهه ، در بین فروشگاه های استان مازندران شهرستان ساری اجرا شد . نوع جامعه آماری از نوع تصادفی بوده و عوامل مورد بررسی شامل : عوامل موثر در قبل ، حین و بعد جهت تصمیم گیری برای خرید موبایل توسط خریداران از فروشگاه ها بوده. مورد بررسی و تحلیل قرار دارد.

داده ها از طریق پرسشنامه خود ساخته شده. پس از بررسی پایایی و روایی آن ، انجام شد . این پرسشنامه حاوی 14 سوال 5 گزینه طیف لیکرتتهیه گردید . آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن ،و آزمون – t برای. مقایسه تفاوت بین میانگین هابا استفاده از نرم افزار spss. داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. نتایج حاصل از این بررسی عامل موثر در قبل ، حین و بعد ازخرید را به وسیله موبایل نمایان ساخت . و بر اساس تحقیقیات مشخص شد. که سه سوال مطرح شده در تحقیق اثبات و قابلیت تعمیم یافت.